Home / Từ vựng / Từ vựng N2 / Từ nối, liên từ quan trọng trong đọc hiểu N2

Từ nối, liên từ quan trọng trong đọc hiểu N2

Từ nối, liên từ quan trọng trong đọc hiểu N2
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ nối, liên từ quan trọng trong phần đọc hiểu JLPT N2.


Xem thêm:
Những cặp từ trái nghĩa trình độ N3, N2 quan trọng thường gặp
TỔNG HỢP 224 TỪ ĐỒNG NGHĨA TIẾNG NHẬT TRÌNH ĐỘ N2