Home / Từ vựng N3 / Từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 được xếp lại theo chủ đề

Từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 được xếp lại theo chủ đề

Từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 được xếp lại theo chủ đề
880 TỪ VỰNG quyển Mimi kara oboeru N3 được xếp lại theo chủ đề gôm:
1. 291: Danh Từ
2. 80: Từ vựng Katakana
3. 40: Tính từ(na)
4. 40: Tính từ(i)
5. 78: Phó từ, liên từ…
6. 350: Động từ
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn đang học và ôn thi JLPT N3
Cảm ơn 問題JLPT đã chia sẻ.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here

Xem thêm:
Cách sử dụng 20 Trợ từ trong tiếng Nhật
45 Câu bài tập Trợ Từ tiếng Nhật (Có đáp án)