Home / Minna no Nihongo / Tổng hợp từ vựng Minna từ bài 1 đến bài 25

Tổng hợp từ vựng Minna từ bài 1 đến bài 25

Tổng hợp từ vựng Minna từ bài 1 đến bài 25
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu tổng hợp đầy đủ từ vựng mina từ bài 1 đến bài 25.
Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt

Download : PDF