Home / Từ vựng N1 / Từ vựng Mondai 2 trong JLPT N1 từ năm 2010 – 2021

Từ vựng Mondai 2 trong JLPT N1 từ năm 2010 – 2021

Từ vựng Mondai 2 trong JLPT N1 từ năm 2010 – 2021
600 TỪ VỰNG DỄ NHẦM ( NẾU KHÔNG HỌC KĨ CÁCH SỬ DỤNG )

THUỘC 4 ĐÁP ÁN TRONG MONDAI 2 – JLPT N1 TẤT CẢ CÁC NĂM 7/2010 – 7/2021
Với tài liệu này giúp người có thể hiểu rõ cách dùng của từng từ, hay đi với cụm nào. Từ đó dễ dàng phân biệt được cách dùng cho các từ đó.
Nguồn: Không Giỏi Tiếng Nhật – Xoá Group !!!

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ đồng nghĩa N1
Tổng hợp Từ ghép N1, N2