Home / Từ vựng N2 / Từ vựng trích từ giáo trình Shin kanzen masuta N2 Goi

Từ vựng trích từ giáo trình Shin kanzen masuta N2 Goi

Từ vựng trích từ giáo trình Shin kanzen masuta N2 Goi
新完全マスター語彙 日本語能力試験 N2, Một trong những quyển sách học từ vựng phục vụ tốt nhất cho kỳ thi JLPT N2…
Cùng chia sẻ với các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật N2 được trích từ giáo trình Shin kanzen masuta N2 Goi.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm bài:
Bộ từ vừng tiếng Nhật N2 thường xuất hiện ở JLPT
Học Tính Từ trong tiếng Nhật N2