Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật cần biết khi đi làm

Từ vựng tiếng Nhật cần biết khi đi làm

Từ vựng tiếng Nhật cần biết khi đi làm
Sau đây là các từ vựng bạn cần phải biết khi đi làm tại Nhất Bản.
Hy vọng với các từ vựng trên giúp bạn chuẩn bị cho việc đi làm tại các công ty Nhật Bản.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu : PDF