Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật cho người nước ngoài phần 2

Từ vựng tiếng Nhật cho người nước ngoài phần 2

Từ vựng tiếng Nhật cho người nước ngoài phần 2
(Bản tiếng Nhật – tiếng Việt)
『新装版 いっぽ にほんご さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級2』 課順語彙リスト べトナム語
Bộ từ vựng tiếng Nhật rất rỗng về nhiều chủ đề trong cuộc sống hàng ngày tại Nhật Bản. Nếu các bạn đang học và làm việc tại Nhật Bản thì đây là bộ từ vựng rất cần thiết.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn, những ai đang học tập tiếng Nhật và làm việc tại Nhật Bản.

Download : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *