Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăn nuôi

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăn nuôi

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăn nuôi
Sau đây cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăn nuôi.
Các từ vựng này phù hợp với các bạn học tiếng Nhật chuyên về chăn nuôi, nông nghiệp.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here