Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán

Để giúp các bạn đang học tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán được hiểu hơn về các từ vựng chuyên ngành. Sau đây cùng chia sẻ với các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế Toán.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download từ vựng : Here

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật dùng trong giảng dạy
Từ vựng tiếng Nhật trong Nhà bếp – Phòng Khách