Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành sơn kim loại

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành sơn kim loại

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành sơn kim loại
Với cá bạn đang làm việc ở Nhật Bản về lĩnh vực sơn kim loại thì yêu cầu cần nhớ các từ vựng chuyên ngành là rất quan trọng. Chình vì nhu cầu đó mà tailieutiengnhat cùng gửi đến các bạn danh sách, từ vựng chuyên ngành Sơn kim loại bằng tiếng Nhật.


Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong học tiếng Nhật.
Cảm ơn tài liệu dạy và học tiếng Nhật đã chia sẻ.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here