Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành trồng trọt

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành trồng trọt

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành trồng trọt
Cùng chia sẻ với các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật cho các bạn đang làm ngành Nông Nghiệp, trồng trọt ở Nhật Bản.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong học tiếng Nhật.


Cảm ơn tài liệu dạy và học tiếng Nhật đã chia sẻ.

Download : Here

Xem thêm bài:
Từ vựng tiếng Nhật về nuôi Lợn
Từ vựng tiếng Nhật về chăn nuôi Bò Sữa