Home / Từ vựng / Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong đề thi JLPT các năm 2010 – 2021

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong đề thi JLPT các năm 2010 – 2021

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong đề thi JLPT các năm 2010 – 2021
Cùng gửi đến các bạn danh sách những từ vựng tiếng Nhật có trong kỳ thi JLPT các năm từ 2010 đến 2021.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.
Chúc các bạn họp tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF