Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật dung trong trường đại học

Từ vựng tiếng Nhật dung trong trường đại học

Từ vựng tiếng Nhật dung trong trường đại học
21世紀のカレッジ・ジャパニーズ 単語リスト
Tài liệu tổng hợp các từ vựng tiếng Nhật được sử dụng trong các trường đại học Nhật Bản.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF