Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật ít gặp

Từ vựng tiếng Nhật ít gặp

Từ vựng tiếng Nhật ít gặp
Một số từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành mà có lẽ bình thường rất ít khi gặp.
Mọi người cùng tham khảo, học tập, đặc biệt các bạn biên phiên dịch hay gặp.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT tốt nhất.
Cảm ơn chị Văn Lê đã chia sẻ. fb.com/Van.Le1706
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here