Home / Từ vựng N4 / Từ vựng tiếng Nhật JLPT N4

Từ vựng tiếng Nhật JLPT N4

Từ vựng tiếng Nhật JLPT N4
Danh sách từ vựng tiếng Nhật cấp độ N4. Bộ từ vựng N4 đầy đủ Hán tự Kanji, Hiragana, cách đọc và nghĩa.
Từ vựng tiếng Nhật là một phần không thể thiểu trong quá trinh học và thi JLPT chính vì thế mà các bạn cần học thột tốt.
Với bộ từ vự trên hy vọng giúp sẻ hữu ích với các bạn học, ôn thi JLPT 4.
Cảm ơn học viện tiếng Nhật DORA đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm:
Từ vựng TRY N4
Từ vựng Katakana N4