Home / Từ vựng N4 / Từ vựng tiếng Nhật N4 có nghĩa gần giống nhau dễ nhầm

Từ vựng tiếng Nhật N4 có nghĩa gần giống nhau dễ nhầm

Từ vựng tiếng Nhật N4 có nghĩa gần giống nhau dễ nhầm
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn tài liệu, danh sách các từ vựng tiếng Nhật có nghĩa gần giống nhau dễ nhầm lẫn.
Với tài liệu nay hy vọng các bạn nắm vựng nhất về phần từ vựng tiếng Nhật.
Cảm ơn chị Nguyễn Hồng Ngọc đã biên soạn và chia sẻ.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF