Home / Từ vựng / Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật ngành IT

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật ngành IT

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật ngành IT
Tổng hợp các từ từ vựng tiếng Nhật ngành công nghệ thông tin, từ vựng CNTT chuyên ngành.
Để làm việc trong môi trường tiếng Nhật, hay ở công ty Nhật thì chúng ta cần biết và hiểu tiếng Nhật.
Trên đây là tài liệu tiếng Nhật chuyên ngành IT nhưng ở mức rất cơ bản. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.

Download tài liệu: Here