Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật nghề cốp pha xây dựng

Từ vựng tiếng Nhật nghề cốp pha xây dựng

Từ vựng tiếng Nhật nghề cốp pha xây dựng
Cùng chia sẻ với các bạn đang học tiếng Nhật trong nghề xây dụng.
Tài liệu là bản hướng dẫn cho tu nghiệp sinh, tác nghiếp nghề cốp pha xây dựng.
Cảm ơn anh Lê Thanh Hai đã chia sẽ.
fb.com/sung.thon
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF