Home / Từ vựng N4 / Từ vựng tiếng Nhật trình độ trung cấp – 中級から学ぶ日本語 新しい言葉

Từ vựng tiếng Nhật trình độ trung cấp – 中級から学ぶ日本語 新しい言葉

Từ vựng tiếng Nhật trình độ trung cấp – 中級から学ぶ日本語 新しい言葉
Từ vựng tiếng Nhật trích từ của cuốn 中級から学ぶ日本語 新しい言葉 đã được dịch sang tiếng Việt (có nhiều từ được dịch rất hay).
Từ vựng mới của bộ phận, ” Học tiếng Nhật từ chủ đề của chủ đề ” .
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : PDF