Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật về dụng cụ nông nghiệp

Từ vựng tiếng Nhật về dụng cụ nông nghiệp

Từ vựng tiếng Nhật về dụng cụ nông nghiệp
Với những ai đang làm việc về ngành Nông nghiệp ở Nhật Bản thì cần phải biết các từ vựng về các dụng cụ trong Nông nghiệp.


Cùng chia sẻ với các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật về các dụng cụ Nông nghiệp.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong học tiếng Nhật.
Cảm ơn tài liệu dạy và học tiếng Nhật đã chia sẻ.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành trồng trọt
Từ vựng tiếng Nhật về Nông Nghiệp