Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật về sức khỏe

Từ vựng tiếng Nhật về sức khỏe

Từ vựng tiếng Nhật về sức khỏe
Trong bài này chúng ta cùng học về những từ vựng tiếng Nhật khi bị thương và liên quan đến sức khỏe.

Xem thêm bài:
Từ vựng tiếng Nhật về các bộ phận cơ thể
Tài liệu tiếng Nhật ngành điều dưỡng, y tá – 介護の日本語