Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật chủ đề Xin và Gia Hạn VISA

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề Xin và Gia Hạn VISA

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề Xin và Gia Hạn VISA

Dưới đây là lượng từ vựng rất cần thiết cho các bạn trang bị kiến thức trước khi đến với nước Nhật.
Khi điền thủ tục hồ sơ, đến đại sứ quán xin visa. Hay thậm chi đến đất nước Nhật Bản rồi thì những từ vừng này cũng luôn đeo bám các bạn trong suốt quá trình sống tại Nhật. Chính vì vậy, ngoài những từ vựng được học trong các giáo trình thì từ vựng bên dưới này cũng không kém phần quan trọng đâu nhé!
Hãy lưu về và thêm nó vào kho từ vựng của chúng ra thôi.

Xem thêm bài:
Tổng hợp thông tin Visa để làm việc ở Nhật
Các dạng visa dành cho người nước ngoài sống ở Nhật