Home / Từ vựng / Từ vựng N1

Từ vựng N1

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N1. Nơi chia sẻ tài liệu tự học và ôn thi JLPT N1.

2000 Từ vựng N1 có trong đề thi JLPT

2000 Từ vựng N1 có trong đề thi JLPT Để cung cấp thêm tài liệu cho các bạn học và ôn thi JLPT N1. Cùng gửi đến các bạn bộ 2000 từ vựng phổ biến có trong đề thi JLPT N1.  Download từ vựng: PDF Xem thêm: Tổng hợp …

Read More »

900 Từ vựng N1 trong cuốn Tango 3000

900 Từ vựng N1 trong cuốn Tango 3000 Trong bài này cùng chia sẽ với các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật N1 được trích trong cuốn 単語3000. TANGO 3000 N1   1 身内  みうち bà con 2 肉親  にくしん người thân 3 親父  おやじ ông bô, bố đẻ 4 …

Read More »

Từ vựng Pawa doriru N1

Từ vựng Pawa doriru N1 – Từ Vựng パワードリル N1 Từ vựng (Power Drill N1) Cùng gửi đến các bạn danh sách từ vựng tiếng Nhật N1 có trong giáo trình Pawa N1. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng …

Read More »

Từ đồng nghĩa N1

Từ đồng nghĩa N1 Việc nắm vững các từ đồng nghĩa tiếng Nhật trong các đề thi JLPT sẽ giúp bạn cực kỳ nhiều trong việc nắm rõ ý nghĩa của câu và xử lý bài làm. Sau đây cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng đồng nghĩa trong …

Read More »

Tổng hợp Từ ghép N1, N2

Tổng hợp Từ ghép tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Từ ghép N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với …

Read More »

Tổng hợp Phó từ N1, N2

Tổng hợp Phó từ tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Phó từ N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với …

Read More »

Tổng hợp Động từ N1, N2

Tổng hợp Động từ tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Động từ N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với …

Read More »

Tổng hợp Danh từ N1, N2

Tổng hợp Danh từ N1, N2 Tổng hợp Danh từ tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Danh từ N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài …

Read More »