Home / Từ vựng / Từ vựng N2

Từ vựng N2

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N2. Nơi chia sẻ tài liệu tự học và ôn thi JLPT N2. Từ vựng tiếng Nhật trong các giáo trình Mimikara, soumatome…

Từ nối, liên từ quan trọng trong đọc hiểu N2

Từ nối, liên từ quan trọng trong đọc hiểu N2 Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ nối, liên từ quan trọng trong phần đọc hiểu JLPT N2. Xem thêm: Những cặp từ trái nghĩa trình độ N3, N2 quan trọng thường gặp TỔNG HỢP 224 …

Read More »

Tổng hợp Tính Từ N3, N2 cần nắm vững

Tổng hợp Tính Từ N3, N2 cần nắm vững Tổng hợp 179 Tính Từ tiếng Nhật N3, N2 Trong danh sách Tính Từ tiếng Nhật này có tầm 20% từ vựng N2 nên các bạn học dần cho quen và nhớ luôn nhé. Chúc các bạn học tốt. Xem thêm …

Read More »

Từ đồng nghĩa, Từ gần nghĩa N2

Từ đồng nghĩa N2 Tổng hợp hơn 700 cặp từ tiếng Nhật đồng nghĩa, gần nghĩa với nhau. Việc nắm vững các từ đồng nghĩa tiếng Nhật trong các đề thi JLPT sẽ giúp bạn cực kỳ nhiều trong việc nắm rõ ý nghĩa của câu và xử lý bài …

Read More »

Tổng hợp Từ ghép N1, N2

Tổng hợp Từ ghép tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Từ ghép N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với …

Read More »

Tổng hợp Phó từ N1, N2

Tổng hợp Phó từ tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Phó từ N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với …

Read More »

Tổng hợp Động từ N1, N2

Tổng hợp Động từ tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Động từ N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với …

Read More »

Tổng hợp Danh từ N1, N2

Tổng hợp Danh từ N1, N2 Tổng hợp Danh từ tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Danh từ N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài …

Read More »