Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch Nhật – Việt) Từng chút một – 少しずつ

(Dịch Nhật – Việt) Từng chút một – 少しずつ

少しずつ
Từng chút một!

頑張れと言われるのが辛くて
Cảm thấy mệt mỏi khi được người khác nói là “hãy cố lên” (khi người ta cứ kêu mình cố hoài)

まわりが楽しくても、同じの気持ちになれず、全ての人が敵(てき)のように思える
Cho dù là xung quanh có vui vẻ đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào có cùng cảm giác đó được mà chỉ cảm thấy tất cả những người xung quanh như là thù địch

頭が重くて何も考えられず休むことに罪悪感(ざいあくかん)を感じ
Quá nhiều trăn trở khiến ta không thể suy nghĩ được gì, nhưng lại cảm thấy tội lỗi với việc cho bản thân nghỉ ngơi

何をやっても空回り(からまわり)
Làm cái gì cũng vòng vo (loan quanh)

何もできない自分嫌気(いやけ)がさし
Cảm thấy chán ghét bản thân vô dụng của mình

先のことが不安でたまらない
Rất bất an về tương lai

できないことが多くても
Cho dù là nhiều việc chưa thể làm

思うようにいかなくても
Hay cho dù là mọi chuyện không theo ý mình

自分のペースで、少しずつ動けばいい
Hãy thay đổi từng chút, từng chút một là được nhé!

〜思える tự bản thân cảm thấy
頭が重い nặng nề, trăn trở
罪悪感 cảm giác tội lỗi
空回りvòng vo
嫌気がさす cảm thấy chán ghét
〜て・でたまらない rất
自分のペース từng chút, chầm chậm

=========
Đó, nên là việc học hay việc gì cũng vậy, các bạn cứ bình tĩnh, đừng quá nôn nóng, đừng nản lòng, nhất là quá trình học tiếng Nhật, nếu càng nôn nóng, lúc nào cũng muốn mình giỏi ngay, mình phải nói được ngay, mà không cho chính mình thời gian, cơ hội để tiếp nhận kiến thức mới, cơ hội để luyện tập và làm quen với nó, thì sẽ tự bản thân gây áp lực cho chính mình thôi!
Làm gì cũng vậy, nhất là việc học, phải kiên trì, phải cho mình cơ hội nhé các bạn!
Nhiệt huyết! 🤟🏻

Dịch: Cao Kiều Nga