Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu hướng dẫn cách viết Email bằng tiếng Nhật

Tài liệu hướng dẫn cách viết Email bằng tiếng Nhật

Tài liệu hướng dẫn cách viết Email bằng tiếng Nhật
Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách viết Email


Business Email
Nội dung hướng dẫn chi tiết cách viết Email và các vấn đề cần lưu ý trong khi viết Email tiếng Nhật.
Tài liệu toàn bằng tiếng Nhật dành cho trình độ Trung Cấp trở lên.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here