Home / Kanji

Kanji

Nới chia sẻ tài liệu học Kanji. Các tài liệu Kanji được tập hợp đầy đủ từ N5, N4, N3, N2, N1.

Danh sách 2000 Kanji

Danh sách 2000 Kanji Trong quá trình học tiếng Nhật thì việc học các chữ Kanji là điều bắt buộc. Để giúp các bạn có thêm tài liệu học tiếng Nhật, cùng gửi đến các bản tổng hợp 2000 chữ Kanji, có Âm Hán Việt, giải nghĩ và cách đọc. …

Read More »

Phần biệt một số từ Kanji đồng âm

PHÂN BIỆT MỘT VÀI KANJI ĐỒNG ÂM 📚 掛ける、懸ける、架ける、賭ける : かける ❶懸ける: 💥 Trao tặng 例:勝者に賞品を懸ける 👉Tặng phần thưởng cho người chiến thắng. 💥Uỷ thác, giao phó 例: 一生を懸けた仕事 👉 Công việc tôi đã gửi gắm cả đời 💥 Mong ước, cầu nguyện 例: 望みを懸ける 👉 Ôm ấp hi vọng …

Read More »

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 若, 老

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 若, 老 Học chữ Kanji bằng hình ảnh tượng hình 1) 若 : Nhược Cách đọc theo âm Onyomi: ジャク, ニャク Cách đọc theo âm Kunyomi: わか_い, も_しくわ Chữ 若 : Tôi ngắt những lá non bằng tay phải (左) . Những từ thường có chứa …

Read More »

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 冊, 調, 査, 相, 両

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 冊, 調, 査, 相, 両 Học chữ Kanji bằng hình ảnh tượng hình 1) 冊 : Sách Cách đọc theo âm Onyomi: サツ, サク Chữ 冊 : Xế nhiều giấy lại, làm thành 1 cuốn sách Những từ thường có chứa chữ 冊: 一冊 (いっさつ) : 1 …

Read More »

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経, 歳, 枚

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経, 歳, 枚 Học chữ Kanji bằng hình ảnh tượng hình 1) 政 : Chính Cách đọc theo âm Onyomi: セイ, ショオ Cách đọc theo âm Kunyomi: まつりこと Chữ 政 : Chính phủ nên làm việc đúng (正). Những từ thường có chứa …

Read More »

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 初, 番, 神, 様, 信

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 初, 番, 神, 様, 信 Học chữ Kanji bằng hình ảnh tượng hình 1) 初 : Sơ Cách đọc theo âm Onyomi: ショ Cách đọc theo âm Kunyomi: はじ_め, そ_める Chữ 初 : Khi bạn làm kimono, đầu tiên bạn phải dùng dao (刀) để cắt …

Read More »

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 申, 和, 戦, 争, 最

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 申, 和, 戦, 争, 最 Học chữ Kanji bằng hình ảnh tượng hình 1) 申 : Thân Cách đọc theo âm Onyomi: シン Cách đọc theo âm Kunyomi: もう_す Chữ 申 : Tia chớp đã nói với tôi rằng “tên ta là Tia chớp” Những từ …

Read More »

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取, 橋, 交

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取, 橋, 交 Học chữ Kanji bằng hình ảnh tượng hình 1) 性 : Tính Cách đọc theo âm Onyomi: セイ, ショオ Chữ 性 : Khi sinh ra sẽ biết giới tính của trẻ Những từ thường có chứa chữ 性: 男性 (だんせい) : đàn …

Read More »

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 陸, 港, 宅, 祭, 平

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 陸, 港, 宅, 祭, 平 Học chữ Kanji bằng hình ảnh tượng hình 1) 陸 : Lục Cách đọc theo âm Onyomi: リク Cách đọc theo âm Kunyomi: りく Chữ 陸 : Trên vùng đất này, bạn chỉ có thể nhìn thấy một trạm xe bus …

Read More »

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 末, 将, 祖, 育, 島

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 末, 将, 祖, 育, 島 Học chữ Kanji bằng hình ảnh tượng hình 1) 末 : Mạt Cách đọc theo âm Onyomi: マツ,バツ Cách đọc theo âm Kunyomi: すえ Chữ 末 : 1 cái cây (木) tại lúc cuối đời Những từ thường có chứa chữ 末: …

Read More »