Home / Ngữ pháp N1

Ngữ pháp N1

Tài liệu học tiếng Nhật N1

Giáo án Shinkanzen N1

Giáo án Shinkanzen N1 Trong bài hôm nay cùng chia sẻ với các bạn,bộ tài liệu giáo án học Ngữ Pháp tiếng Nhật N1 trong giáo trình Shinkanzen. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.  Download: PDF Download: …

Read More »

Tổng hợp 123 mẫu ngữ Pháp TRY N1

Tổng hợp 123 mẫu ngữ Pháp TRY N1 Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu ôn thi JLPT phần ngữ pháp N1. Đây là tài liệu gồm 123 mẫu ngữ pháp N1 được trích trong giáo trình TRY N1. Các mẫu ngữ pháp đầy đủ nghĩa, cách dùng, ví …

Read More »

Tổng hợp 377 mẫu ngữ pháp N1

Tổng hợp 377 mẫu ngữ pháp N1 Tài liệu được tổng hợp từ 5 giáo trình ngữ pháp N1 gồm đầy đủ nghĩa, cách dùng, ví dụ và được sắp xếp theo thứ tự ABC sao cho các bạn dễ học nhất. 5 Giáo trình ngữ pháp N1. – SHINKANZEN …

Read More »

Ngữ pháp Shinkanzen N1 dịch tiếng Việt

Ngữ pháp Shinkanzen N1 dịch tiếng Việt Shinkanzen文法N1 Để giúp các bạn có thêm tài liệu học tiếng Nhật, cùng gửi đến các bạn bộ tài liệu ngữ pháp Shinkanzen N1. Tài liệu gồm 20 bài ngữ pháp N1 giúp bạn ôn tập cho kỳ thi JLPT N1. Hy vọng …

Read More »

70 Mẫu Ngữ Pháp N1 – 絶対合格N1 – 70文法

70 Mẫu Ngữ Pháp N1 – 絶対合格N1 – 70文法 Trong bài hôm này, tiengnhatcoban cùng gửi đến các bạn tài liệu gồm 70 Mẫu Ngữ Pháp N1 giúp bạn ôn thi và vượt qua JLPT N1. Tài liệu được biên tập ngắn gọn với các mẫu ngữ pháp chính thường …

Read More »

Tổng hợp ngữ pháp Shinkanzen N2, N1

Tổng hợp ngữ pháp Shinkanzen N2, N1 新完全マスタ文法N2 新完全マスタ文法N1 Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với các bạn, tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N2, N1 được trích từ giáo trình Shinkanzen Master. Với bộ ngữ pháp N2, N1 các bạn có thể học tập và …

Read More »

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 3

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 3 Động từ ghép tiếng Nhật trong N1 Cùng chia sẻ với các bạn danh sách các động từ ghép tiếng Nhật cấp độ N1 cần biết. I- 言い〜 1, 言い聞かせる : Khuyên bảo/ giảng giải/ nói cho nghe/ nói cho biết …

Read More »

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 2

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 2 Động từ ghép tiếng Nhật trong N1 Cùng chia sẻ với các bạn danh sách các động từ ghép tiếng Nhật cấp độ N1 cần biết. Động từ ghép N1- chap 2 引き〜 1, 引き上げる: Nâng giá, đề bạt, rút A. …

Read More »

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 1

Động từ ghép tiếng Nhật N1 – Phần 1 Động từ ghép tiếng Nhật trong N1 Cùng chia sẻ với các bạn danh sách các động từ ghép tiếng Nhật cấp độ N1 cần biết. Động từ ghép N1- chap 1 1. 取りかかる : Bắt tay vào làm 2. 突っかかる …

Read More »