Home / JLPT

JLPT

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N5, N4, N3, N2, N1. Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, hoặc JLPT (viết tắt của Japanese-Language Proficiency Test) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn nhằm đánh giá và xác nhận trình độ thông thạo tiếng Nhật.

Đề luyện thi Kanji JLPT N1 (Có đáp án)

Đề luyện thi Kanji JLPT N1 (Có đáp án) Trắc nghiệm Kanji JLPT N1 có đáp án Luyện thi Kanji JLPT N1 – Đề 1 Luyện thi Kanji JLPT N1 – Đề 2 Luyện thi Kanji JLPT N1 – Đề 3 Luyện thi Kanji JLPT N1 – Đề 4 Luyện …

Read More »