Home / JLPT

JLPT

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N5, N4, N3, N2, N1. Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, hoặc JLPT (viết tắt của Japanese-Language Proficiency Test) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn nhằm đánh giá và xác nhận trình độ thông thạo tiếng Nhật.

Luyên thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 – 新日本语能力考试N1全真模拟试题 (Có đáp án)

Tài liệu Luyên thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 – 新日本语能力考试N1全真模拟试题 (Có đáp án) 新日本语能力考试N1全真模拟试题 解析版 (Bản tiếng Nhật – Trung) Cùng gửi đến các bạn tài liệu luyện thi JLPT N1 có đáp án. 《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版)》自出版以来,广受好评,成为了很多参加能力考试的学习者的必备用书。新日本语能力考试自2010年7月至今已实施了四年,为了使《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版)》的内容更加充实、完善,更好地体现考试的倾向,我们于近期推出了《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版)》的全新修订版本《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版·第2版)》。修订版本的推出,将有助于学习者更好地把握考试动态,增强实战模拟的效果。 Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong …

Read More »

Đề thi thử JLPT N1 – 新日本语能力考试N1 模拟试题

Đề thi thử JLPT N1 – 新日本语能力考试N1 模拟试题 (Bản tiếng Nhật – Trung) Đề thi có đáp án cho các bạn làm thử đề thi. 《新日本语能力考试N1模拟试题》共 套模拟试题,题目数量跟真题完全相同,难易程度也最大可能地接近真题.每套试题的时间分配和合格标准相同。 Đề thi thử năng lực tiếng Nhật N1 với những bộ đề thi thử, số lượng câu hỏi giống hệt đề thật, độ …

Read More »

Liên từ trong JLPT N3

Liên từ trong JLPT N3 Hôm nay chúng ta cùng học về các Liên từ tiếng Nhật có trong JLPT N3. Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học và ôn thi JLPT N3. Lưu ý: Ở よいするに là ようするに. Chúc mọi người học …

Read More »