Home / Ngữ pháp

Ngữ pháp

Tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật. Nơi chia sẻ tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật từ cấp độ N5, N4, N3, N2, N1.

110 Mẫu ngữ pháp N3 kèm ví dụ

110 Mẫu ngữ pháp N3 kèm ví dụ Tài liệu học ngữ pháp N3 siêu dễ nhớ kèm ví dụ chi tiết. Đây là là liệu giúp các bạn học và ôn thi phần ngữ pháp N3 một cách tốt nhất. Tài liệu được Hinxu Tanoshii đã chia sẻ tài …

Read More »

Giáo án ngữ pháp N4

Giáo án ngữ pháp N4 Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn bộ tài liệu giáo an học ngữ pháp N4. Tài liệu được biên soạn dạng slider gồm 25 bài. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với mọi người. (Mọi người có thể sử …

Read More »

Giáo án ngữ pháp N5

Giáo án ngữ pháp N5 Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn bộ tài liệu giáo an học ngữ pháp N5. Tài liệu được biên soạn dạng slider gồm 25 bài. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với mọi người. (Mọi người có thể sử …

Read More »

50 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N3 thường dùng

50 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N3 thường dùng Cùng gửi đến các bạn tổng hợp 50 cấu trúc ngữ pháp N3 phổ biến hay dùng. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình hôn thi JLPT N3.  Download tài liệu: …

Read More »

Truyển tập ngữ pháp Soumatome N3

TUYỂN TẬP NGỮ PHÁP N3 (SOUMATOME N3) 第1課: 頑張らなくちゃ! 一日目: ぼくにもやらせて Hãy cho con cùng làm với ! Vれる(うけみ形):Thể bị động ( sử dụng khi tường thuật sự việc mà không đề cập tới chủ ngữ ) Nに Vれる /  Vられてしまった :Để diễn đạt tình trạng khó khăn do chuyện đó gây ra. Vさせてください /  Vさせてもらえますか /  …

Read More »

Học ngữ pháp tiếng Nhật N3 chi tiết

Học ngữ pháp tiếng Nhật N3 chi tiết (tiếng Việt) Đây là tài liệu ngữ pháp N3 được biên soạn chi tiết giúp cho người học tốt nhất. Trong tài liệu giúp chúng ta học về các dạng ngữ pháp và các bài tập ngữ pháp đi kèm.  Download …

Read More »

Giáo án Shinkanzen N3

Giáo án Shinkanzen N3 Trong bài hôm nay cùng chia sẻ với các bạn,bộ tài liệu giáo án học Ngữ Pháp tiếng Nhật N3 trong giáo trình Shinkanzen và Soumatome Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.  Download: …

Read More »

Giáo án Shinkanzen N2

Giáo án Shinkanzen N2 Trong bài hôm nay cùng chia sẻ với các bạn,bộ tài liệu giáo án học Ngữ Pháp tiếng Nhật N2 trong giáo trình Shinkanzen. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.  Download: PDF Download: …

Read More »

Giáo án Shinkanzen N1

Giáo án Shinkanzen N1 Trong bài hôm nay cùng chia sẻ với các bạn,bộ tài liệu giáo án học Ngữ Pháp tiếng Nhật N1 trong giáo trình Shinkanzen. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.  Download: PDF Download: …

Read More »