Home / Mimi kara Oboeru N4 / Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N4: 5. ~う/よう

Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N4: 5. ~う/よう

Ngữ pháp Mimi Kara Oboeru N4: 5. ~う/よう (u/ you)
Cùng gửi đến các bạn tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N4 được trích từ giáo trình Mimi Kara Oboeru N4.

~う/よう (Động từ thể ý chí)

1. Cách chuyển từ thể từ điển:
– Động từ nhóm I: Đuôi hàng [う]  => hàng [お] +う
– Động từ nhóm II: Đuôi る => よう
– Động từ nhóm III: する => しよう ;  来る(くる) => 来よう(こよう)

2. Ý nghĩa:
a. Bản thân tự nhủ sẽ làm gì
12時だ、もう寝よう。
12-Jida, mō neyou.
12 giờ rồi, ngủ thôi.

b. Mời, rủ những người thân quen cùng làm gì
今日、お昼ご飯、いっしょに食べようよ。
Kyō, ohiru gohan, issho ni tabeyou yo.
Cùng ăn bữa trưa nay nhé!