Home / Giới thiệu (About)

Giới thiệu (About)

Giới thiệu (About)

Trang web https://tailieutiengnhat.net là một trang website được thành lập dành cho những người yêu thích học tiếng Nhật và muốn chia sẻ cho bạn cách học tốt nhất.
Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật và các tài liệu liên quan đến tiếng Nhật.

Mục tiêu hoạt động:
Với mong muốn giúp mọi người có thể tự học cũng như giúp nhau học hỏi trong nhiều lĩnh vực, dựa trên kiến thức đã học ở trường cũng như tự học. Mong muốn hỗ trợ bạn trong quá trình học thông qua các tài liệu cơ bản, nâng cao.

Để thuận tiện cho bạn tìm kiếm và học tiếng Nhật, trang web đã chia sẻ các danh mục và cấp độ học tiếng Nhật từ sơ cấp đến nâng cao.