Home / JLPT / JLPT N3

JLPT N3

Liên từ trong JLPT N3

Liên từ trong JLPT N3 Hôm nay chúng ta cùng học về các Liên từ tiếng Nhật có trong JLPT N3. Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học và ôn thi JLPT N3. Lưu ý: Ở よいするに là ようするに. Chúc mọi người học …

Read More »

20 Đề thi từ vựng JLPT N3 Goi

20 Đề thi từ vựng JLPT N3 Goi Kiểm tra trình độ tiếng Nhật phần từ vựng N3 có đáp án cho các bạn kiểm tra học lực. 新日本语能力考试N3文字词汇强化训练 Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn đang học và ôn thi JLPT N3. Chúc các …

Read More »

Tổng hợp đề thi JLPT N3 các năm

Tổng hợp đề thi JLPT N3 các năm Sau đây cùng chia sẻ với các bạn tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N3. Đề thi N3 được chúng tôi cập nhật liên tục theo các năm. Chúc các bạn học tốt, thi tốt. Cập nhật đề thi …

Read More »

Kiến thức học JLPT N3

Kiến thức học JLPT N3 Kiến thức N3 cho các bạn cần 中級から学ぶ 第一課 1.新しい言葉 例える: ví,so sánh 口に出す: mở miệng, mở lời, nói, bày tỏ 額:trán 昔: ngày xưa 並べる: sắp xếp 言う:nói, gọi là また: vẫn, vẫn còn,ngoài ra 便利: tiện lợi 全然: hoàn toàn 是非: nhất định …

Read More »