Home / Kanji / Kanji N4

Kanji N4

Học chữ Kanji bằng hình ảnh Bài 77: 若, 老

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 若, 老 Học chữ Kanji bằng hình ảnh tượng hình 1) 若 : Nhược Cách đọc theo âm Onyomi: ジャク, ニャク Cách đọc theo âm Kunyomi: わか_い, も_しくわ Chữ 若 : Tôi ngắt những lá non bằng tay phải (左) . Những từ thường có chứa …

Read More »