Home / JLPT / JLPT N1

JLPT N1

1300 Câu Ngữ Pháp N1 (có đáp án)

1300 Câu Ngữ Pháp N1 (có đáp án) Cùng thực hành làm 1300 Câu Ngữ Pháp N1 Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn ôn tập lại phần ngữ pháp tiếng Nhật N1. Tài liệu được sưu tầm bởi Yuuki Bùi. fb.com/bui.yuuki.9 Chúc bạn học tốt, thi tốt …

Read More »

92 Bài dịch (Tanbun N1) đọc hiểu JLPT N1

92 Bài dịch (Tanbun N1) đọc hiểu JLPT N1 (Có đáp án) Gần tới thi rồi mình muốn chia sẻ đến các bạn các bài Tanbun N1 các năm mình cùng các bạn trong nhóm đã soạn chi tiết. Vì vừa soạn vừa học nên chắc chắn sẽ có lỗi …

Read More »

Luyên thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 – 新日本语能力考试N1全真模拟试题 (Có đáp án)

Tài liệu Luyên thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 – 新日本语能力考试N1全真模拟试题 (Có đáp án) 新日本语能力考试N1全真模拟试题 解析版 (Bản tiếng Nhật – Trung) Cùng gửi đến các bạn tài liệu luyện thi JLPT N1 có đáp án. 《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版)》自出版以来,广受好评,成为了很多参加能力考试的学习者的必备用书。新日本语能力考试自2010年7月至今已实施了四年,为了使《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版)》的内容更加充实、完善,更好地体现考试的倾向,我们于近期推出了《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版)》的全新修订版本《新日本语能力考试N1全真模拟试题(解析版·第2版)》。修订版本的推出,将有助于学习者更好地把握考试动态,增强实战模拟的效果。 Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong …

Read More »