Home / JLPT / JLPT N2

JLPT N2

10 Đề luyện thi JLPT N2 phần Nghe

10 Đề Luyện thi JLPT N2 phần Nghe (Bản tiếng Nhật)   新日本语能力考试N2听解强化训练 解析版 Cùng gửi đến các bạn bộ tài liệu luyện thi JLPT N2 phần nghe có đáp án. Download tài liêu PDF + FIle nghe: Here Xem thêm bài: Bài tập luyện thi JLPT N2 phần Từ …

Read More »

Giải đề thi JLPT N2 – Phần Đọc Hiểu (12/2017)

Giải đề thi JLPT N2 – Phần Đọc Hiểu (12/2017) Sau đây cùng chia sẻ với các bạn tài liệu, giải chi tiết đề thi JLPT N2 Phần đọc hiểu tháng 12/2017. Trong tài liệu có phần dịch chi tiết bài đọc, phân tích đáp án và chỉ ra chỗ …

Read More »