Home / Từ vựng N2

Từ vựng N2

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N2. Nơi chia sẻ tài liệu tự học và ôn thi JLPT N2. Từ vựng tiếng Nhật trong các giáo trình Mimikara, soumatome…

Từ nối, liên từ quan trọng trong đọc hiểu N2

Từ nối, liên từ quan trọng trong đọc hiểu N2 Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ nối, liên từ quan trọng trong phần đọc hiểu JLPT N2. Xem thêm: Những cặp từ trái nghĩa trình độ N3, N2 quan trọng thường gặp TỔNG HỢP 224 …

Read More »

220 Cặp Từ Đồng Nghĩa N2 đã từng ra trong JLPT

220 Cặp Từ Đồng Nghĩa N2 đã từng ra trong JLPT 1. ばったり=偶然(ぐうぜん)= たまたま Ngẫu Nhiên 2. やむを得ない(やむをえない) =仕方がない(しかたがない)Đành phải, không còn cách nào khác 3. 恐らく(おそらく) =多分(たぶん) Có lẽ 4. せっせと=熱心に(ねっしんに)=一生懸命(いっしょうけんめい)Chăm chỉ, cần mẫn 5. ミーティング =会議(かいぎ)Hội nghi, cuộc họp 6. 卑怯(ひきょう) =ずるい Khôn lỏi,gian xảo, xảo quyệt 7. …

Read More »

Tổng hợp Tính Từ N3, N2 cần nắm vững

Tổng hợp Tính Từ N3, N2 cần nắm vững Tổng hợp 179 Tính Từ tiếng Nhật N3, N2 Trong danh sách Tính Từ tiếng Nhật này có tầm 20% từ vựng N2 nên các bạn học dần cho quen và nhớ luôn nhé. Chúc các bạn học tốt. Xem thêm …

Read More »

Động từ ghép trong tiếng Nhật N2

Động từ ghép trong tiếng Nhật N2 N2常用复合动词例句版 Tổng hợp tất cả động từ ghép tiếng Nhật hay gặp nhất Tiếng Nhật Hiragana Nghĩa 打ち上げる うちあげる bắn, phóng 立ち上げる たちあげる mở máy, bắt đầu 切り上げる きりあげる kết thúc, làm tròn 繰り上げる くりあげる sớm hơn 磨き上げる みがきあげる đánh bóng 鍛え上げる きたえあげる …

Read More »

Từ đồng nghĩa, Từ gần nghĩa N2

Từ đồng nghĩa N2 Tổng hợp hơn 700 cặp từ tiếng Nhật đồng nghĩa, gần nghĩa với nhau. Việc nắm vững các từ đồng nghĩa tiếng Nhật trong các đề thi JLPT sẽ giúp bạn cực kỳ nhiều trong việc nắm rõ ý nghĩa của câu và xử lý bài …

Read More »

Tổng hợp Từ ghép N1, N2

Tổng hợp Từ ghép tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Từ ghép N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với …

Read More »

Tổng hợp Phó từ N1, N2

Tổng hợp Phó từ tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Phó từ N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với …

Read More »

Tổng hợp Động từ N1, N2

Tổng hợp Động từ tiếng Nhật N1, N2 Để giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT N1, N2. Cùng gửi đến các bạn một số Động từ N1, N2 thường có trong đề thi JLPT. Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với …

Read More »