Home / Từ vựng N2 / Từ đồng nghĩa, Từ gần nghĩa N2

Từ đồng nghĩa, Từ gần nghĩa N2

Từ đồng nghĩa N2
Tổng hợp hơn 700 cặp từ tiếng Nhật đồng nghĩa, gần nghĩa với nhau.
Việc nắm vững các từ đồng nghĩa tiếng Nhật trong các đề thi JLPT sẽ giúp bạn cực kỳ nhiều trong việc nắm rõ ý nghĩa của câu và xử lý bài làm
Sau đây cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng đồng nghĩa trong tiếng Nhật N2.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF