Home / Từ vựng N2 / Tổng hợp Tính Từ N3, N2 cần nắm vững

Tổng hợp Tính Từ N3, N2 cần nắm vững

Tổng hợp Tính Từ N3, N2 cần nắm vững
Tổng hợp 179 Tính Từ tiếng Nhật N3, N2
Trong danh sách Tính Từ tiếng Nhật này có tầm 20% từ vựng N2 nên các bạn học dần cho quen và nhớ luôn nhé.
Chúc các bạn học tốt.

Xem thêm bài liên quan:
Cặp tính từ trái nghĩa trong tiếng Nhật
137 Tính từ tiếng Nhật thường xuất hiện trong JLPT N3, N2, N1