Home / Học tiếng Nhật / Động từ ghép trong tiếng Nhật N2

Động từ ghép trong tiếng Nhật N2

Động từ ghép trong tiếng Nhật N2
N2常用复合动词例句版
Tổng hợp tất cả động từ ghép tiếng Nhật hay gặp nhất

Với các bạn đang học và ôn thi JLPT N2 thì việc học các Động từ GHÉP tiếng Nhật N2 là điều cần phải biết.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình ôn thi JLPT N2.

Download tài liệu: Here

Xem thêm:
Danh động từ trong tiếng Nhật
Một số cụm động từ trong tiếng Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *