Home / Từ vựng N2 / Tổng hợp gần 400 từ vựng N2 có trong JLPT các năm

Tổng hợp gần 400 từ vựng N2 có trong JLPT các năm

Tổng hợp gần 400 từ vựng N2 có trong JLPT các năm

Tổng hợp gần 400 từ vựng tiếng Nhật N2 có trong đề thi JLPT N2 các năm trước đây. Bộ từ vựng được sắp xếp thep thứ tự rất thuận tiện cho việc học tập và ôn thi.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Nguồn: Nhóm Không Giỏi Tiếng Nhật – Xoá Group !!!

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ đồng nghĩa N2
Tổng hợp Từ ghép N1, N2