Home / Kanji / Kanji N4 / Tổng hợp Kanji N4

Tổng hợp Kanji N4

Tổng hợp Kanji N4
Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với các bạn bộ tài liệu học Kanji N4.
Tài liệu Kanji N4 được tổng hợp đầy đủ có Âm Hán Việt, Âm On, Âm Kun và giải thích nghĩa.
Tổng hợp 165 từ Kanji N4 giúp mọi học tập và ôn thi.


Các bạn có thể tại vê tài liệu này để học hoặc có thể học online.
Cảm ơn Trung tâm tiếng Nhật JVRC (fb.com/tiengnhatjvrc) biên tập, biên soạn và chia sẻ tài liệu này.
Chúc bạn học tốt thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm : Tổng hợp Kanji N3