Home / Mimi kara Oboeru N3 / Ngữ pháp N3 Mimi Kara Oboeru – ないわけにはいかない (nai wake niwa ikanai)

Ngữ pháp N3 Mimi Kara Oboeru – ないわけにはいかない (nai wake niwa ikanai)

Ngữ pháp N3 Mimi Kara Oboeru – ないわけにはいかない (nai wake niwa ikanai)
Cùng gửi đến các bạn tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N3 được trích từ giáo trình Mimi Kara Oboeru N3.

85. ~ないわけにはいかない
a. Ý nghĩa: Đành phải ~, không thể không ~ (thực ra không muốn làm)

b. Cấu trúc: V ない+わけにはいかない

行くと約束したからには、行かないわけにはいかないだろう。
Iku to yakusoku shitakaraniwa, ikanai wake niwa ikanaidarou.
Vì đã hứa là sẽ đến nên tôi không thể không đến.

外国語は必修だから、取らないわけにはいかない。
Gaikoku-go wa hisshūdakara, toranai wake niwa ikanai.
Vì ngoại ngữ là cần thiết nên tôi đành phải đăng kí học.

彼女が初めて作ってくれた料理だったので、おなかはいっぱいだったが、食べないわけにはいかなかった。
Kanojo ga hajimete tsukutte kureta ryōridattanode, onaka wa ippaidattaga, tabenai wake niwa ikanakatta.
Vì đây là món ăn đầu tiên cô ấy nấu cho tôi nên dù tôi đã no cũng phải cố ăn.