Home / Luyện nghe tiếng Nhật / Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 15

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 15

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 15

Bài 15: 仕事 (しごと) Công việc.

Chi tiết đoạn hội thoại:
Bản Hiragana/ Katakana
15. しごと(28びょう)
A : はしもとさん、 しごとは なんじから なんじまでですか。
はしもと : わたしは、 あさ8じから ゆうがた5じはんまでです。
A : そうですか。 なんようびから なんようびまでですか。
はしもと : げつようびから きんようびまでです。 どようびと にちようびは やすみです。
A : そうですか。

Bản Romaji:
15. Shigoto (28 byo)
A : Hashimoto san, shigoto wa nanji kara nanji made desu ka.
Hashimoto : Watashi wa, asa 8ji kara yugata 5ji han made desu.
A : So desu ka. Nan-yōbi kara nan-yōbi made desu ka.
Hashimoto : Getsuyōbi kara kinyōbi made desu. Doyōbi to nichiyōbi wa yasumi desu.
A : So desu ka.

Bản Kanji:
15. 仕事(28秒)
A : 橋本さん、仕事は何時から何時までですか。
橋本 : 私は、朝8時から夕方5時半までです。
A : そうですか。何曜日から何曜日までですか。
橋本 : 月曜日から金曜日までです。土曜日と日曜日は休みです。
A : そうですか。