Home / JLPT / JLPT N1 / 20 Bài luyện thi JLPT N1 phần Từ Vựng – 新日本语能力考试N1文字 (Có đáp án)

20 Bài luyện thi JLPT N1 phần Từ Vựng – 新日本语能力考试N1文字 (Có đáp án)

20 Bài luyện thi JLPT N1 phần Từ Vựng (Có đáp án)
新日本语能力考试N1文字(解析版)
(Bản tiếng Nhật – Trung)

Để giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT N1 phần từ vững. Cũng gửi đến các bạn bộ tài liệu gồm 20 Bài luyện thi JLPT N1 phần từ vựng.
Tài liệu được biên soạn gồm 20 bài tập mô phỏng kỳ thi JLPT.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong kỳ thi JLPT N1.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp đề thi JLPT N1 từ 2010 đến 2017
Tổng hợp đề thi JLPT N1 các năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *