Home / Học tiếng Nhật / Cách nói từ chối khéo léo bằng tiếng Nhật

Cách nói từ chối khéo léo bằng tiếng Nhật

Cách nói từ chối khéo léo bằng tiếng Nhật
Nếu bạn đã tiếp xúc nhiều với người Nhật bạn sẻ thấy người Nhật có khả năng giao tiếp rất tốt và ít khi nào làm mất hoà khí.
Trong bài hôm nay cùng chia sẻ với các bạn những cách nói từ chối của người Nhật. Với những cách từ chối này đề có trường hợp và ví dụ giúp các bạn dễ dàng học tập.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download : Here

Xem thêm:
20 Cách chào tạm biệt bằng tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật về cách đọc bảng lương