Home / JLPT / JLPT N2 / 10 Đề luyện thi JLPT N2 phần Nghe

10 Đề luyện thi JLPT N2 phần Nghe

10 Đề Luyện thi JLPT N2 phần Nghe
(Bản tiếng Nhật)

 

新日本语能力考试N2听解强化训练 解析版
Cùng gửi đến các bạn bộ tài liệu luyện thi JLPT N2 phần nghe có đáp án.

Download tài liêu PDF + FIle nghe: Here

Xem thêm bài:
Bài tập luyện thi JLPT N2 phần Từ Vựng (Có đáp án và giải thích)
Tài liệu 20 ngày luyện thi JLPT N2 (Có đáp án)