Home / Học tiếng Nhật / 18 VĨ TỪ KẾT THÚC CÂU TRONG TIẾNG NHẬT

18 VĨ TỪ KẾT THÚC CÂU TRONG TIẾNG NHẬT

18 VĨ TỪ KẾT THÚC CÂU TRONG TIẾNG NHẬT

Xuất hiện ở cuối câu nhằm thể hiện tình cảm của người nói muốn truyền đạt đến người nghe.
Có các dạng như:
– Tường thuật: ぞ、ぜ、さ、よ,…
– Nghi vấn: か、かな、かしら,….
– Mệnh lệnh: な
– Đề nghị: じゃん
Chúc mọi người học tốt.

Xem thêm:
Cách sử dụng Vĩ Tố kết thúc câu trong tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề bộ phận ô tô