Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí
Chia sẻ với mọi người bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí.
Tài liệu tiếng Nhật cho ngành Cơ khí.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download từ vựng: Here

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật
Mẫu câu giao tiếp bằng tiếng Nhật trong công xưởng, nhà máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *