Home / Kanji / Kanji N5 / Bảng tra chữ Hán Tự tiếng Nhật thông dụng

Bảng tra chữ Hán Tự tiếng Nhật thông dụng

Bảng tra chữ Hán Tự tiếng Nhật thông dụng
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu học chữ Hán tiếng Nhật.
Tài liệu gồm:
– 1945 chữ Hán thông dụng xếp theo độ
– 153 Chữ bổ túc
– 166 Chữ nhân danh.
……
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here